Czytaj więcej w kategorii Inwestycje

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
03.03.2021
Stabilna sytuacja w ZGK i zamknięcie roku z zyskiem

Burmistrz Jerzy Bauer i prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Bartłomiej Pieńkowski przedstawili radnym sytuację w Zakładzie. Stabilna sytuacja pozwoli spółce na kolejne inwestycje i modernizację infrastruktury, co przyniesie korzyści wszystkim mieszkańcom. Bilans jest na ukończeniu, ale już widać, że rok 2020 zamknął się blisko 3 mln zyskiem.

Spółka ma szeroki wachlarz usług, które świadczy na rzecz mieszkańców Ostrowi. Po otrzymaniu przez Stację Segregacji Odpadów i Składowiska w Starym Lubiejewie statusu Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) polityka władz miasta była taka, by spółka miejska podejmowała wyzwania na rynku odpadów, startując w przetargach. Obecnie wygrywa przetargi na odbiór i przetwarzanie odpadów w wielu gminach, nie tylko w Ostrowi Mazowieckiej. Miastu oferuje kwotę 760 zł za tonę, zaś innym gminom około 1100 zł za tonę odebranych odpadów. Poza odbiorem i przetwarzaniem odpadów Zakład zajmuje się ponadto obsługą wodociągów i kanalizacji, komunikacją miejską i robotami drogowymi.

Jak podkreślał burmistrz przed Miastem i Zakładem duże wyzwanie w postaci modernizacji infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej. Właśnie wyłoniony został wykonawca na modernizację Stacji Uzdatniania Wody. Skorzystaliśmy w tym celu z kredytu. To bardzo wyczekiwana inwestycja. Jak informował na sesji radny Paweł Pecura przed nami kolejna perspektywa unijna 2021 - 2027, a w niej ogromne środki, w tym na gospodarkę wodno-ściekową. Przygotowujemy się do tej nowej perspektywy unijnej. Poza Stacją Uzdatniania Wody konieczna jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz remont oczyszczalni ścieków. Miasto planuje też budowę nowych ujęć wodnych, cały czas kontrolując stan już istniejących.

O wynikach spółki za 2020 rok informował prezes ZGK. Choć przyznał, że bilans będzie znany za ok. 2 tygodnie, to już teraz widać, że spółka osiągnęła zysk w dziale oczyszczania miasta w kwocie ok. 2,9 mln zł, oraz w dziale wodno-kanalizacyjnym ok. 600 tys. zł. Nie zawsze tak było, by spółka zamykała rok wynikiem dodatnim. Tym bardziej cieszy fakt, że ubiegły rok zamyka się ze sporym zyskiem, co spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony radnych.

Rada Miasta przyjęła informację o sytuacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej podczas sesji, która odbyła się 24 lutego.

Na zdjęciu: Stacja Uzdatniania Wody