Czytaj więcej w kategorii Samorząd

Brak innych aktualności o tej samej kategorii.
-A +A
17.03.2016
Wniosek o świadczenie wychowawcze RODZINA 500Plus

Jest już dostepny wzór wniosku o wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu RODZINA 500Plus.

WNIOSEK DO POBRANIA (pdf)

W naszym mieście świadczenie wychowawcze od 1 kwietnia 2016 r. będzie wypłacał  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Warchalskiego 3, 07-300 Ostrów Mazowiecka.

Wniosek będzie można składać od momentu startu programu - od 1 kwietnia 2016r. w miejscu zamieszkania wniskodawcy w dogodnej dla niego w formie papierowej (osobiście w MOPS lub za pośrdnictwem poczty) lub przez internet:

 • platforma usług elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 • portal informacyjno usługowy emp@tia,
 • portal informacyjno usługowy ePuap,
 • bankowość elektroniczna eBankowość.

Świadzcenie będzie wypłacane przelewem na konto lub w kasie Ośrodka.

Pierwszy okres wypłacania świadzczenia  wychowawczego zostanie wydłużony i obejmie okres od 01.04.2016r. do 30.09.2017r. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy,  rodzice otrzymają wyrównanie wstecz począwszy od 1 kwietnia.

W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze będzie przyznawane od miesiąca, w którym wniosek wpłynął do Ośrodka.

Świadczenie otrzymają :

 • rodziny bez względu na stan cywilny rodziców,
 • rodziny  w których rodzice są w związku małżeńskim,
 • rodziny niepełne,
 • rodzice pozostający w nieformalnych związkach,
 • rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • rodziny zastępcze,
 • rodzinne domy dziecka,
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze:

 • to kwota nieopodatkowana,
 •  nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin,
 •  nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.
 • Świadczenie wychowawcze 500 zł na drugie i kolejne dziecko przyznawane jest niezależnie od dochodu, w związku tym przy składaniu wniosku nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty.

Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko następuje przy spełnieniu kryterium dochodowego:

 •  800 zł netto na osobę w rodzinie;
 •  1200 zł netto na osobę w rodzinie z niepełnosprawnym dzieckiem.

W związku z tym rodzice ubiegający się o to świadczenie będą musieli dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym - jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
 • dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Informacji o rodzinie 500 PLUS można znaleźć na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl i na stronie Ośrodka www.mops.ostrowmaz.pl

autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_500.pdf4.23 MB
Image icon czy_nalezy_sie_dodatek_wychowawczy.jpg210.86 KB