-A +A
Projekt Elektroniczna Administracja

Departament Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

INFORMACJE O PROJEKCIE

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego
wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA).
Hasło Programu: dla rozwoju Mazowsza
Wartość projektu i wartość dofinansowania

Całkowity koszt inwestycji - 57 186 924,24 zł
Wartość dofinansowania - 48 617 683,38 zł

http://www.geodezja.mazovia.pl/projekty/ea