-A +A
V Ostrowskie Forum Rozwoju

V Ostrowskie Forum Rozwoju

W KIERUNKU NOWYCH MOŻLIWOŚCI

Ostrów Mazowiecka, 2-3 października 2019 r.

Materiały na temat V Ostrowskiego Forum Rozwoju

www.facebook.com/ostrowskieforumrozwoju

PROGRAM

Pierwszy dzień - 2 października 2019 r.

FABRYKI MEBLI „FORTE” S.A., ul. Biała 1

9.00     Rejestracja

10.00   OTWARCIE FORUM

Jerzy Bauer Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

Maciej Formanowicz Prezes Zarządu FABRYK MEBLI „FORTE” S.A.

Bartosz Kublik Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

10.30   Wystąpienie przedstawiciela rządu

11.00   Wykład: Rewolucja 4.0 jako wyznacznik przemian na rynku pracy  - prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka Szkoła Główna Handlowa

11.30  Przerwa kawowa

11.45   Panel dyskusyjny: S8 i Via Baltica – w kierunku nowych możliwości

Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk

Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku

Witold Karczewski - Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej

Jerzy Bauer – Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

12.45  Przerwa kawowa

13.00  Panel dyskusyjny: Gospodarka 4.0 - wyzwania i możliwości dla kształcenia zawodowego

Ewa Brzozowska – Dyrektor zarządzający, Członek Zarządu Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

Marcin Pawłowski – Prezes Zarządu Rolstal Pawłowski Sp. z o.o.

Henryk Owsiejew – Przewodniczący Rady Nadzorczej „Malow” Sp. z o.o.

Joanna Woronko Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. K. Brzostkowskiego w Suwałkach

Mirosław Rosak - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej

14.00   Podsumowanie

14.15   Obiad

Drugi dzień - 3 października 2019 r.

Stara Elektrownia, ul. 11 Listopada 7

Młodzieżowe Ostrowskie Forum Rozwoju

 

10.00   Otwarcie

10.15   Wykład: #rePETujemy – recykling na nowo - Anna Urbańska Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

10.45   Wykład: Zawody przyszłości - Rafał Skarżyński DO IT CREW

11.30   Przerwa

12.00   Panel dyskusyjny: Przedsiębiorcą być

Marcin Pawłowski – ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o.

Ewa Brzozowska – Dyrektor zarządzający, Członek Zarządu Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

Krystyna Polakowska Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej

Michał Dąbrowski, Magda Urbańska - Fabryki Mebli FORTE S.A

Mateusz Rybiński, Piotr Trentowski – SLC Sound&Light Crew 

Marcin Witek – Panda Films

Rejestracja przez szkoły

W KIERUNKU NOWYCH MOŻLIWOŚCI to temat V edycji Ostrowskiego Forum Rozwoju. Wydarzenie zaplanowane jest w dniach 2-3 października 2019 r. w Ostrowi Mazowieckiej.

V edycja Forum to kontynuacja działań samorządu miasta Ostrów Mazowiecka, który wraz z przedsiębiorcami i mieszkańcami tworzy płaszczyznę do wymiany myśli, dobrych praktyk i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań w przestrzeni samorządowej i biznesowej.

Pierwszy dzień Forum, to panele i wykłady, które będą skupiać uwagę na wyzwaniach gospodarki 4.0 i możliwościach sprostania im przez społeczność lokalną Ziemi Ostrowskiej. Kontekstem tych rozważań będzie m.in. położenie przy drogach ekspresowych - S8 i budowanej S61 - Via Baltica. Pierwszy dzień Forum odbędzie się 2 października w sali Infocentrum FABRYK MEBLI „FORTE” S.A. przy ul. Białej 1.

Drugi dzień, to Forum Młodzieżowe, podczas którego odbędą się wykłady na temat zawodów przyszłości, a także nowych metod recyklingu. Przewidziany jest też panel dyskusyjny pod hasłem „Przedsiębiorcą być”. Spotkanie zaplanowane jest w Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7. 

Przewidujemy udział około 200 uczestników, w tym posłów, lokalnych i regionalnych samorządowców, przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji.