-A +A
Lider Zmian 2019

Miasto Ostrów Mazowiecka zostało wyróżnione w konkursie „Lider Zmian” za zrewitalizowany obiekt JATKI. Nagrody dla zwycięzców konkursu wręczono 16 października 2019 w Warszawie. Wyróżnienie dla miasta odebrał burmistrz Jerzy Bauer.

Zabytkowy budynek „Jatek”, znajdujący się w centrum Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Pocztowej 12  jest wpisany do rejestru zabytków. Został wybudowany w 1903 roku i ma charakter przestrzennego obiektu handlowo-przemysłowego z przełomu XIX i XX w. Budynek jako jeden z nielicznych przetrwał II wojnę światową w stanie nienaruszonym. Przez wiele lat pełnił funkcję miejsca do uboju zwierząt hodowlanych, sprzedaży mięsa i ryb, od 2003 roku był nieużytkowany. Od tego czasu systematycznie niszczał. Samorząd Miasta Ostrów Mazowiecka podjął decyzję o remoncie i modernizacji tego budynku, mając na celu jego ochronę oraz dostosowanie do nowych potrzeb. Ze względu na jego wewnętrzną przestrzeń i walory historyczne, pomieszczenia zostały zaadaptowane do celów kulturalnych, w tym do spotkań, konferencji, koncertów, warsztatów, ekspozycji, zajęć doraźnych i stałych, spotkań z gośćmi i codziennego kulturalnego spędzania czasu. Wygospodarowana na dwóch poziomach przestrzeń „Jatek” jest wykorzystywana do realizacji bieżących działań Miejskiego Domu Kultury. Mieszkańcy Ostrowi Mazowieckiej różnych środowisk i grup wiekowych od lat oczekiwali na poszerzenie bazy kulturalnej. „Jatki” oraz rewitalizowana równolegle Stara Elektrownia przy ul. 11 Listopada wypełniły znakomicie dotkliwą lukę w tym zakresie. Obiekt został oddany do użytku 11 września 2018 roku. Jest pod opieką i w zarządzie Miejskiego Domu Kultury.

O nagrodę Lidera Zmian walczyli beneficjenci funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. O tytuł Lidera mogły się ubiegać samorządy, firmy, fundacje, stowarzyszenia, instytucje badawcze, instytucje kultury, ale też placówki edukacyjne czy zdrowotne. Organizatorem konkursu była Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Propozycje projektów można było zgłaszać w dwóch kategoriach – „Lider Zmian. Nagroda Internautów” oraz „Lider Zmian. Firma”. Ostrowskie JATKI uzyskały wyróżnienie w kategorii „Lider Zmian. Nagroda Internautów” w obszarze „Świat wokół nas”.

Miasto uzyskało dofinansowanie na realizację zadania „Ochrona zabytkowego budynku Jatek i nadanie mu nowych funkcji kulturalnych” w ramach Działania 5.3. Dziedzictwo kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.