-A +A
Ogłoszenia, przetargi, zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Przetargi

Od 1 stycznia 2021 r. informacje o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zamieszczane są na platformie on-line, działającej pod bezpośrednim adresem https://e-propublico.pl.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert w wyżej wymienionych postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Informacje o zamówieniach o wartości szacunkowej poniżej 130.000 zł netto, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych są zamieszczane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta pod bezpośrednim adresem www.bip.ostrowmaz.pl.